The investment in Volvo Cars’ preference shares by AMF, Folksam

(In Swedish) AMF återinvesterar 3 miljarder kronor i Volvo Cars

AMF återinvesterar 3 miljarder kronor i nya preferensaktier i Volvo Car AB, i samband med att befintliga preferensaktier löses in.

– Investeringen i Volvo Cars ger våra sparare en stabil avkastning i förhållande till risk. Vi uppskattar även den fortsatta möjligheten till en nära relation med ett viktigt industribolag som slår an en särskild sträng hos många svenskar givet sin historia. Volvo Cars är ett välskött och lönsamt bolag, med en robust forsknings- och tillväxtstrategi, säger Anders Oscarsson, ägaransvarig och aktiechef, AMF

Lenner & Partners har varit AMF:s rådgivare i samband med transaktionen.

 

Link to press release:

AMF (Swedish)

____________________________________________________________________________________

Folksam and KPA Pension, members of the Folksam Group, are reinvesting SEK 2 billion in preferred stock in Volvo Car AB in conjunction with the redemption of existing preferred stock.

“This investment provides our customers with a good risk-adjusted return and continued involvement in a successful company with strong links to Swedish industry. Volvo remains at the cutting edge, not least in terms of electrification and self-driving vehicles,” says Michael Kjeller, head of asset management and sustainability at the Folksam Group.

The Folksam Group’s investment is distributed as follows: Folksam Liv SEK 1,000 million, Folksam Sak SEK 200 million and KPA Pension SEK 800 million.

Lenner & Partners has advised the Folksam Group in conjunction with this transaction.

 

Link to press release:

Folksam (English)