Om oss

Lenner & Partners Corporate Finance AB är en ledande svensk oberoende M&A-rådgivare.

Lenner & Partners grundades år 2000 med syftet att rådge företagsklienter och institutioner i samband med förvärv, försäljning, offentliga uppköp och ”fairness opinions”. Vi är stolta över de långvariga relationer som har etablerats med våra kunder.

Vårt team har lång och omfattande erfarenhet inom M&A-transaktioner – privata och publika – inom ett flertal branscher på den nordiska marknaden.

Lenner & Partners värdegrund:
- Erfarenhet, kompetens, analytisk disciplin
- Långsiktighet, med syfte att förse våra klienter med värdeskapande rådgivning över tid
- Sann oberoende rådgivning, ingen balansräkningsexponering eller bankanknytning