The sale of UC to Asiakastieto

(In Swedish) UC och dess finska motsvarighet, det börsnoterade bolaget Asiakastieto, går samman. De båda företagen kommer tillsammans att bilda ett av de ledande företagen inom affärs- och kreditinformation på den nordiska marknaden, med digitala tjänster och datainnovation i fokus.

Det börsnoterade finska bolaget Asiakastieto har träffat avtal med samtliga befintliga ägare i UC om att förvärva UC. Målsättningen med den planerade sammanslagningen är att på ett ännu bättre sätt uppfylla kraven från marknaden och tillgodose kundernas framtida behov av digitala tjänster.

– Tillsammans kommer vi att fortsätta leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet och hjälpa företag att stärka sina beslutprocesser med automatiserade affärs-och kreditinformationslösningar. Dessutom har vi en ambition att ta steget till en ny nivå inom digitala tjänster och datainnovation. Det sammanslagna bolaget kommer att skapa ännu bättre tjänster för kunderna, både på den lokala marknaden och på en övergripande nordisk marknad, säger Anders Hugosson, CEO, UC-koncernen.

De båda företagen har redan idag liknande affärsmodeller, gemensamma nordiska värderingar och en gedigen historia. Sammanslagning förväntas skapa en starkare position på marknaden, bättre tillväxtmöjligheter och möjlighet att snabbt kunna erbjuda kunderna innovativa och kostnadseffektiva tjänster.

– Vi har sedan tidigare ett långvarigt samarbete med Asiakastieto, så detta är ett naturligt nästa steg.Vi är glada över sammanslagningen och ser fram emot att tillsammans få skapa ett ännu starkare erbjudande. Sammanslagningen kommer inte att påverka befintliga kundkontrakt och våra tjänster kommer att finnas kvar under välkända varumärken, tillägger Anders Hugosson, CEO, UC-koncernen.

 

Link to press release:

UC (Swedish)