The sale of the fine art auction house Bukowskis to the Lundin family

(In Swedish) Familjen Lundin slutför förvärvet av Bukowskis

FRE, MAR 30, 2007 16:06 CET

Familjen Lundin har idag fullföljt förvärvet av Bukowski Auktioner AB (publ) (”Bukowskis”) från Göran Gustafsson Kapital AB efter att samtliga villkor för transaktionen har uppfyllts.

Bukowskis är det ledande kvalitetsauktionshuset i Norden med en stark marknadsposition på de svenska och finska marknaderna. Bukowskis erbjuder även auktioner av bättre lösöre och alldagliga antikviteter genom det helägda dotterbolaget, Auktionskompaniet i Stockholm AB. Genom International Auctioneers arbetar Bukowskis också i övriga Europa.

Lenner & Partners har varit finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Göran Gustafsson Kapital AB. Linklaters Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt familjen Lundin.

 

Link to press release:

Bukowskis (Swedish)