The sale of Sparta’s equity stake in Finnveden

PRESSMEDDELANDE

17 december 2003

(In Swedish) Sparta Holding avyttrar sitt aktieinnehav i Finnveden

Sparta Holding AB (Box 16311, 103 25 Stockholm, org.nr 556080-3842) (”Sparta Holding”), som i sin helhet ägs av Svenska Sparbanksföreningen, har idag avyttrat 6.639.752 B-aktier i Finnveden AB (publ) (”Finnveden”) motsvarande cirka 25% av totala antalet aktier och röster i Finnveden. Efter försäljningen äger Sparta Holding inga aktier i Finnveden. Aktierna har förvärvats av ett antal investerare i Sverige och utomlands.

Sparta Holdings verksamhet har varit inriktad på investeringar i företag med tillväxtpotential och företag under rekonstruktion där förbättringspotential finns. Dessa företag har i huvudsak varit kunder till FöreningsSparbanken och till fristående sparbanker. Styrelsen för Sparta Holding har beslutat att ändra inriktningen på verksamheten och ej vara engagerad i industriell verksamhet. En del företag har redan sålts och andra är under avveckling.

Det är därför naturligt för Sparta Holding att avyttra sitt innehav i Finnveden. Sparta Holding har under en lång tid varit huvudägare i Finnveden som under de senaste åren genomfört omfattande omstruktureringsprogram, vilka till stora delar nu är i hamn. Finnveden är idag ett lönsamt bolag.

Alfred Berg ABN AMRO och Lenner & Partners har varit rådgivare till Sparta Holding i samband med försäljningen av aktierna i Finnveden.

Stockholm den 17 december 2003

Sparta Holding AB

Styrelsen

 

Link to press release:

Sparta (Swedish)