The merger of Färs & Frosta Sparbank and Sparbanken 1826

(In Swedish) Huvudmännen i Sparbanken 1826 röstade Ja till sammanslagning med Färs & Frosta Sparbank

TIS, OKT 22, 2013 19:32 CET

Sparbanken 1826 och Färs & Frosta Sparbank har, som tidigare meddelats, tecknat en avsiktsförklaring om att bilda en ny regional sparbank i södra Sverige. Ikväll röstade huvudmännen i Sparbanken 1826 enhälligt Ja till förslaget och sammanslagningen kan därmed verkställas.

Huvudmännen i Sparbanken 1826 var ikväll kallade till en extra sparbanksstämma för att rösta om förslaget att gå samman med Färs & Frosta Sparbank. 46 huvudmän hade hörsammat kallelsen och samtliga röstade Ja, vilket innebär att beslutet kan verkställas efter bara en omröstning.

Sparbanken 1826 kommer nu att ombildas till ett bankaktiebolag som går samman med Färs & Frosta Sparbank AB. Samtidigt bildas en sparbanksstiftelse, Sparbanksstiftelsen 1826, som tillsammans med Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta blir huvudägare i den nya sammanslagna banken.

–  Sparbanksstiftelsen 1826 roll blir att säkerställa sparbanksidéns fortlevnad och verka för ett levande samhälle här i våra gamla hemtrakter, säger Lennart Ohlstenius, styrelseordförande i Sparbanken 1826.

Sparbanken 1826 och Färs & Frosta Sparbank erbjuder idag tillsammans en komplett bankservice för både privatpersoner, företag och organisationer på 35 orter i 17 kommuner. Den nya banken, som blir Sveriges största sparbank, beräknas få ca 300.000 kunder och en affärsvolym på ca 120 miljarder kronor.

–  Arbetet med att integrera de båda bankerna kan nu påbörjas och målet är samman-slagningen ska vara fullt genomförd senast den 1 januari 2015, avslutar Lennart Ohlstenius.

 

Link to press release:

Sparbanken Skåne (Swedish)