Nordic Capital and Accent Equity’s acquisition of KappAhl from Kooperativa Förbundet

2004-10-28

(In Swedish) KAPPAHL FÅR NYA ÄGARE

Kooperativa Förbundet (KF) säljer modekedjan KappAhl till Nordic Capital och Accent Equity Partners. Nordic Capital blir majoritetsägare. Köpeskillingen uppgår till 1,95 miljarder kronor.

KappAhl är en av Sveriges ledande modekedjor med drygt 240 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen och omkring 3 300 anställda. Sedan starten 1953 har affärsidén varit att erbjuda prisvärt mode till många människor inriktad på en tydlig huvudmålgrupp – kvinnor i åldrarna 30-50 år med man och barn.

KappAhl har under de senaste åren vänt resultatutvecklingen genom att koncentrera verksamheten och sortimentet, fokusera på huvudmålgruppen och minska kostnaderna. 2003 omsatte KappAhl 3,8 miljarder kronor och hade ett rörelseresultat på 120 Mkr.

”Med försäljningen av KappAhl fullföljer KF den strategi som lades fast 2001 för att förändra KF från svagt och skuldsatt till ett starkt och skuldfritt förbund vars främsta uppgift är att stödja utveckling och förnyelse i den svenska konsumentkooperativa dagligvaruhandeln”, säger Börje Fors, vd och koncernchef i KF.

”KappAhl har vänt en negativ trend och visat att de kan generera lönsamhet. KappAhl är en ledande modekedja med tydligt fokus på kvinnor. Som självständigt företag kan dess position stärkas ytterligare. Vi har bred erfarenhet av aktivt ägarskap från många branscher och kan tillföra KappAhl finansiella resurser och industriellt kunnande för fortsatt utveckling”, säger Bo Söderberg, Partner på Nordic Capital.

”Det här är bra för KappAhl. Nu får vi möjlighet och kraft att växa på egna ben”, säger Christian W. Jansson, vd i KappAhl.

Konsumentkooperationens medlemmar utgör en stor och betydelsefull del av KappAhls kunder. Medlemskortet Coop MedMera kommer även fortsättningsvis att kunna användas i KappAhls butiker.

Affären förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheterna i berörda länder (Sverige, Norge, Finland och Polen)

 

Link to press release:

KappAhl (Swedish)