MEKO stärker sin ställning i Polen genom strategiskt förvärv

10 maj 2024 12:15

MEKO utökar sin närvaro i Polen genom att förvärva företaget Elit Polska av LKQ Corporation. Därmed blir MEKO det tredje största företaget på den polska fordonseftermarknaden där samgåendet beräknas ge betydande synergieffekter och även bidra till långsiktigt ökad lönsamhet för MEKO.

MEKO har idag en marknadsandel på cirka 5 procent i Polen efter förvärvet av Inter-Team 2018. Genom avtalet om att förvärva Elit Polska ökar andelen till omkring 8 procent, vilket gör MEKO till den tredje största aktören på den oberoende fordonseftermarknaden i Polen, ett land med cirka 38 miljoner invånare och drygt 26 miljoner bilar.

Elit Polska kompletterar MEKOs befintliga verksamhet väl. Bolaget är en sedan länge etablerad grossist av bilreservdelar, förbrukningsvaror och verkstadsutrustning med två centrallager och 49 butikslager spridda över landet. Under 2023 omsatte Elit Polska 429 miljoner polska zloty, motsvarande cirka 1 159 miljoner svenska kronor. MEKO förvärvar samtliga aktier i Elit Polska, vilket innebär att företagets 485 medarbetare ansluter sig till MEKO för att därmed möjliggöra ett ännu starkare erbjudande till kunderna.

”Elit Polska blir ett strategiskt, skräddarsytt tillskott för MEKO där vi nu får en bredare geografisk närvaro i en av EU:s största marknader. Tillsammans med Elit Polska kan vi formera oss för att ta vara på möjligheter som förbättrade inköpsvillkor och samordningsvinster inom våra respektive distributionsnätverk. Detta kommer att gynna våra kunder, ge mer kraft i vår tillväxt i Polen, och stärka oss finansiellt över tid”, säger Pehr Oscarson, vd och koncernchef för MEKO.

Andy Hamilton, vd för LKQ Europe, säger: ”Denna transaktion följer en långsiktig strategisk översyn av vår verksamhet i Polen och omfattande samråd med relevanta intressenter. Vi tror att MEKO är rätt företag att ta Elit Polska framåt och fortsätta att stödja våra kunder framöver.”

Förvärvet har ingen materiell påverkan på MEKOs skuldsättning eller kassaflöde. Under 2024 och 2025 uppstår vissa initiala kostnader för att årliga synergieffekter ska kunna utvinnas med full effekt från 2026, med antagandet att den sammanslagna verksamheten då bidrar till ökad lönsamhet för MEKO.

Elit Polska ägs i dag av LKQ Corporation, MEKOs största ägare, som också har representation i MEKOs styrelse. Förvärvsprocessen har därför hanterats av en oberoende styrelse i MEKO utan representanter från LKQ Corporation. Därutöver har den oberoende styrelsen anlitat Lenner & Partners Corporate Finance AB för en fristående bedömning av transaktionens värdering. Lenner & Partners har i denna analys dragit slutsatsen att den finansiella värderingen i transaktionen är rimlig.

Transaktionen är föremål för sedvanligt godkännande från berörda myndigheter. Finansiella detaljer om transaktionen offentliggörs inte.

Länk till pressmeddelande.