The sale of Lannebo Fonder to Öhman

ÖHMAN NY HUVUDÄGARE I LANNEBO FONDER

Öhmankoncernen, som bland annat är grundare av och största enskilda ägare i Nordnet samt ägare i Öhman Fonder, blir ny huvudägare till Lannebo Fonder i en affär som skapar Nordens största fristående fondaktör.

Lannebo Fonders grundare och anställda kvarstår som delägare och Johan Lannebo föreslås som styrelseledamot. Affären villkoras av godkännande från Finansinspektionen och Konkurrensverket.

Lannebo Fonder och Öhman Fonder är två av Sveriges mest framgångsrika fondbolag. Kärnan i bolagens verksamhet är en aktiv förvaltning och båda bolagen har vid flera tillfällen vardera utsetts till årets fondbolag. Genom affären blir Öhmankoncernen huvudägare i Lannebo Fonder.

Både Lannebo Fonder och Öhman Fonder präglas av en entreprenöriell kultur med en tydlig närhet till kunderna. Ett starkt fokus på hållbarhet och aktiv ägarstyrning är också gemensamt för bolagen.

Öhman Fonder och Lannebo Fonder har i dag en kundmix bestående av både institutioner och privatpersoner. Affären innebär större resurser för att utveckla kunderbjudandet, såväl för direktkunder som för de kunder som nås via distributörer.

”Lannebo Fonder är ett oerhört välskött bolag, som år efter år presterat imponerande resultat i sin förvaltning. Affären är på många sätt ett naturligt steg för bägge parter. Öhman Fonder och Lannebo Fonder kompletterar varandra väl på flera områden. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett bredare och bättre produktutbud. Vi blir samtidigt en starkare aktör och en fortsatt viktig röst på den svenska kapitalmarknaden”, säger Johan Malm, vd för Öhmankoncernen.

”Jag känner igen mig i Öhmans kultur och ser verkligen fram emot att vara med och utveckla verksamheten. Vi har mycket att lära av varandra och nu kan vi bygga ett ännu starkare fristående alternativ på den svenska fondmarknaden”, säger Johan Lannebo, medgrundare av Lannebo Fonder, som föreslås bli styrelseledamot i det gemensamma bolaget.

Tillsammans förvaltar Öhman Fonder och Lannebo Fonder över 215 miljarder kronor fördelat på 140 respektive 75 miljarder kronor.

Öhman har engagerat Gernandt & Danielsson som legal rådgivare och EY som finansiell rådgivare. Lannebo Fonder har engagerat Lenner & Partners som finansiell rådgivare och Wigge & Partners som legal rådgivare.

Länk till pressmeddelande: Öhman (Cision)