Carnegie Investment Bank’s planned acquisition of Carnegie Fonder, Holberg and CAAM Fund Services

Carnegie Holding avser att förvärva Carnegie Fonder, Holberg Fondsforvaltning och CAAM Fund Services. Carnegie Fonder, Holberg och CAAM Fund Services nuvarande ägare är den Altorägda kapitalförvaltningskoncernen Carneo. Den nya gruppen kommer att få namnet Carnegie Group.

Altor, tillsammans med Carnegie Holding har idag lämnat in sedvanliga ansökningar om ägarprövningar till respektive tillsynsmyndighet i Sverige och Norge. Carnegie Holding har samtidigt gett in en ansökan om att bli godkänt som finansiellt holding företag för den nya gruppen. Förvärven är villkorade av tillsynsmyndigheternas godkännande. Prövningarna kan bedömas ta upp till sex månader.