Carnegie förvärvar Erik Penser Banks värdepappersrörelse

Carnegie förvärvar affärsområdena Erik Penser Wealth Management, Erik Penser Corporate Finance samt analystjänsterna Penser Access och Penser Future från Erik Penser Bank. Vederlaget för genomfört förvärv utgörs av aktier i Carnegie och i samband med förvärvets genomförande tar Jenny Penser plats i Carnegies styrelse. Förvärvet är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas genomföras i slutet av november 2023.

 

Det här är ett strategiskt steg för båda parter där vi tillsammans ytterligare befäster Carnegies position som den ledande aktören inom förmögenhetsförvaltning, finansiell rådgivning och kapitalförvaltning i Norden.

 

Carnegie Group är idag en av Nordens ledande finansiella rådgivare och kapitalförvaltare med 800 medarbetare i sex länder. Genom förvärvet accelererar Carnegie sin tillväxtstrategi och stärker samtidigt verksamheten och dess återkommande intäkter, vilket gör att Carnegie kan fortsätta leverera ett högkvalitativt erbjudande till kunderna.

 

Penser är ett av Sveriges mest respekterade finansiella varumärken och erbjuder en omfattande portfölj av finansiella tjänster. Erik Penser Bank grundades genom etableringen av Erik Penser Fondkommission 1994 av Erik Penser, en av de mest tongivande personerna i Carnegies historia. Hans engagemang i Carnegie har varit en bidragande faktor till vad Carnegie är idag. Familjen Penser väljer nu att integrera hela sin värdepappersrörelse i Carnegie för att på så sätt fortsätta leverera värde till sina kunder och bidra till Carnegies tillväxtresa.

 

”Jag började min karriär hos Carnegie 1968 och därför känns det här extra roligt. Att vi gör det här tillsammans är en kvalitetsstämpel på det vi har levererat till våra kunder i 30 år”, säger Erik Penser

 

”Carnegie har en tydlig tillväxtstrategi och förvärvet av Pensers verksamheter bidrar till att accelerera vår tillväxt. Det sammanslagna erbjudandet som vi nu får genom Pensers verksamheter inom förmögenhets- och företagsrådgivning samt analys kompletterar vår egen verksamhet. Det ger oss en unik möjlighet att följa bolagen och kunderna hela vägen i sin utveckling. Carnegie blir en sann helhetsleverantör.”, säger Tony Elofsson, VD och koncernchef på Carnegie.

 

”Jag är mycket ödmjuk och glad över att familjen Penser har beslutat sig för att fortsätta sitt arbete tillsammans med Carnegie. Kundfokus är fundamentalt för båda våra verksamheter och det är också vad som gör att Penser passar bra in i Carnegies verksamhet.  Det är ett mycket naturligt steg för båda våra bolag och det känns fantastiskt att familjen Penser kommer tillbaka till Carnegie efter så många år”, säger Tony Elofsson.

 

”Vi är mycket glada över att Jenny Penser tar plats i Carnegies styrelse. Jennys kompetens är högst relevant för vår styrelse och Carnegies verksamhet. Det blir ett utmärkt sätt att fördjupa vårt långsiktiga samarbete och föra penserarvet vidare”, säger Anders Johnsson, styrelseordförande Carnegie.

 

”Vi ser fram emot att tillsammans med Carnegie fortsätta leverera trygghet och långsiktighet till våra kunder. Vi har stort förtroende för Tony Elofsson vars ledarskap stämmer väl överens med våra värderingar. Genom en plats i styrelsen hoppas jag kunna se till att familjekänslan finns kvar och det här blir så bra som möjligt för både anställda och kunder”, säger Jenny Penser

 

Erik Penser Banks kvarvarande verksamhet fortsätter under ledning av Fredrik Sträng.

 

Länk till pressmeddelandet: https://news.cision.com/se/carnegie/r/carnegie-forvarvar-erik-penser-banks-vardepappersrorelse,c3859519