The sale of Bring Citymail to ALLEGRA CAPITAL

(In Swedish) Säljer Bring Citymail

Bring Citymail driver postdistribution i Sverige och hade en omsättning på nästan 2 miljarder SEK och hade cirka 3 600 anställda under 2017.

Posten Norge köpte Citymail 2002. Företaget har bidragit till konkurrens på den svenska postmarknaden, baserad på industriell post. Men brevmarknaden minskar och företagets lönsamhet har inte utvecklats tillfredsställande. Företaget kommer att byta namn tillbaka till Citymail. Citymail kommer att fortsätta verksamheten med kontinuitet för kunder och anställda. Citymails nya ägare är holdingbolaget Allegra Capital, ett tyskt private equity-företag med fokus på förvärv och utveckling av europeiska medelstora företag.

Försäljningen av Citymail påverkar inte Posten Norges övriga verksamhet i Sverige, som drivs under Bring-varumärket. Bring är en nordisk logistikoperatör med Norden som inhemsk marknad. I linje med en ny strategi kommer koncernen att fortsätta investera aggressivt i e-handel, hemleverans och logistik.

Link to press release:

Posten Norge (Swedish)

_____________________________________________________________________________________

Posten Norge to sell Bring Citymail

Posten Norge to sell Bring Citymail to German private equity firm Allegra Capital GmbH, effective March 2018.

Bring Citymail distributes mail in Sweden and had revenues of approximately SEK 2 billion and about 3.600 employees in 2017.

Posten Norge acquired Citymail in 2002. The company has contributed to competition in the Swedish postal market, principally through industrial mail. However, the mail market is declining and the company’s profitability has not developed satisfactorily. The company name will be reverted back to Citymail. Citymail will continue its business, providing continuity for customers and employees. Citymail will be owned by a holding company advised by Allegra Capital, a German private equity firm with an acquisition focus on European medium-sized corporate divestitures in special situations.

The sale of Citymail will not affect Posten Norge’s other businesses in Sweden, which operate under the Bring brand. Bring is a Nordic logistics player with the Nordic region as its homemarket. In line with its new strategy, the Group will focus on and proactively develop its e-commerce, home delivery and logistics businesses.

Link to press release:

Oslo Børs (English)