AP Fastigheter’s acquisition of Vasakronan AB from the Kingdom of Sweden

(In Swedish) Pressmeddelande från AP Fastigheter 3 juli 2008

Staten har beslutat att sälja Vasakronan till AP Fastigheter. Därmed ges förutsättningarna för att bygga Sveriges bästa fastighetsbolag under det väl inarbetade namnet Vasakronan.

Med AP Fastigheter som ägare får Vasakronan en svensk långsiktig ägare med finansiell styrka, som kommer att ta tillvara bolagets upparbetade värden. Vasakronan är ett av Sveriges mest välkända varumärken och AP Fastigheter kommer efter tillträdet att anta detta namn.

– Vi har höga ambitioner och de bästa av förutsättningar att utveckla Sveriges i särklass bästa fastighetsbolag. I båda bolagen finns hög kompetens att vidareutveckla bestånd och stadsdelar för att möta hyresgästernas stigande krav, säger Fredrik Wirdenius, vd för AP Fastigheter och den blivande nya koncernen.

AP Fastigheter ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, som förvaltar en del av svenskarnas pensionskapital.

Unik möjlighet

– Det här var en unik möjlighet att förvärva ett mycket attraktivt och välskött fastighetsbolag med professionell personal och ett bestånd som ligger i linje med vår placeringsstrategi. Kombinationen av AP Fastigheter och Vasakronan med långsiktiga svenska ägare är bra för hyresgäster, näringsliv, samhälle – och för våra ägare, det vill säga alla vi vars pensionskapital förvaltas av AP-fonderna, säger Lennart Nilsson, ordförande i AP Fastigheter.

Genom förvärvet av Vasakronan skapas en långsiktig förvaltning av kommersiella fastigheter i tillväxtorter. Den gemensamma fastighetsportföljen omfattar över 80 miljarder kronor i fastighetsvärde med fokus på Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Beståndet omfattar cirka 3,7 miljoner kvadratmeter lokaler och bostäder med ett årligt hyresvärde som överstiger 6 miljarder kronor.

Förvärvet värderar Vasakronans bestånd till 41,1 miljarder kronor. Förvärvet är villkorat av sedvanlig konkurrensprövning och tillträde beräknas ske den 1 september 2008.

Finansiell rådgivare till AP Fastigheter har varit Lenner & Partners. MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare.

 

Link to press release:

Vasakronan – prev. AP Fastigheter (Swedish)